God Zendt Vissers

Ben jij bekend met Gods grote plan met Jezus? En dan bedoel ik het complete plan?

Dat is groot en omvattend. Het is eigenlijk niet op te delen, maar om e.e.a. duidelijk
te maken, haal ik er 2 stukjes uit, die ik gemakshalve plan A en B noem. Plan B is bij
velen wel bekend, maar van plan A weten maar weinig mensen af.

Wil je weten wat plan A is ?

MEER OVER PLAN A + B

In Jesaja 49: 5-6 zegt God dat Jezus in de moederschoot gevormd is om Israël te verzamelen en dat Jezus een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en terug te brengen. – Dit is plan A.

Ook zegt God in vers 6 dat het te gering is dat Jezus een knecht is om enkel plan A te volbrengen. God stelt Jezus dan ook tot een licht van de volken opdat Gods heil tot het einde van de aarde zal reiken. Hier wordt dus plan B – het meest bekende plan – toegevoegd.

Dus: Jezus is gevormd in de moederschoot voor plan A. God voegde er plan B aan toe. Met plan B zijn de kerken/gemeentes aan de slag gegaan, maar plan A is daarbij overschaduwd.

De Bijbel geeft heel veel meer uitleg over Plan A : het verzamelen en terugbrengen van de 10 stammen van Israël. Wat de Bijbel daarover leert, komt terug in mijn lezingen en studieavonden. Ook zal menigeen zich verbazen, omdat je zal ontdekken dat je eigen achternaam in een Israëlische database staat. Niet zomaar een database, maar een database die gebaseerd is op talrijke, historische, bekende bronnen.

MEER OVER PLAN A + B

In Jesaja 49: 5-6 zegt God dat Jezus in de moederschoot gevormd is om Israël te verzamelen en dat Jezus een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en terug te brengen. – Dit is plan A.

Ook zegt God in vers 6 dat het te gering is dat Jezus een knecht is om enkel plan A te volbrengen. God stelt Jezus dan ook tot een licht van de volken opdat Gods heil tot het einde van de aarde zal reiken. Hier wordt dus plan B – het meest bekende plan – toegevoegd

Dus: Jezus is gevormd in de moederschoot voor plan A. God voegde er plan B aan toe. Met plan B zijn de kerken/gemeentes aan de slag gegaan, maar plan A is daarbij overschaduwd.

De Bijbel geeft heel veel meer uitleg over Plan A: het verzamelen en terugbrengen van de 10 stammen van Israël. Wat de Bijbel daarover leert, komt terug in mijn lezingen en studieavonden. Ook zal menigeen zich verbazen omdat je zal ontdekken dat je eigen achternaam in een Israëlische database staat. Niet zomaar een database, maar een database die gebaseerd is op talrijke, historische, bekende bronnen.

DE VISSERS VAN EFRAIM

God stelt vissers aan om de 10 stammen van Israël uit de volken terug te brengen
(Jeremia 16: 14 t/m 16).  Ik, Jan Trapman, zie mijzelf als één van die vissers en voel mij  geroepen om lezingen en studieavonden over dit belangrijke onderwerp te geven.

De tijd van de vissers voor de 10 stammen is nu aangebroken.

Waar wil je meer over weten?

DE VISSERS VAN EFRAIM

[divider height=”10″]
God stelt vissers aan om de 10 stammen van Israël uit de volken terug te brengen (Jeremia 16: 14 t/m 16). Ik, Jan Trapman, zie mijzelf als één van die vissers en voel mij geroepen om lezingen en studieavonden over dit belangrijke onderwerp te geven.

De tijd van de vissers voor de 10 stammen is nu aangebroken.

Waar wil je meer over weten?

EEN LEZING OVER GODS PLAN VOOR DE VERLOREN GEWAANDE STAMMEN VAN ISRAEL.

“Of je één studie of een reeks aan studieavonden wil, alles is mogelijk in overleg. Omdat de materie veelomvattend is, zijn er diverse invalshoeken waaruit gekozen kan worden. Een greep daaruit:

– Wat is het huis Juda en het huis Israël ?
– Hoe ontdek ik dat ik een nakomeling ben van de Israëlieten ?
– Gaat God dezelfde weg met alle stammen van Israël ?
– Waren de ballingschappen voorzien en waar gaat het uiteindelijk naar toe ?
– In hoeverre maakt de gemeente deel uit van het plan van God met de Israëlieten ?
– De nog te vervullen najaars oogstfeesten van God. Hoe past dat allemaal in elkaar ?
– Hoe komen die Israëlieten uit de volken? Behoor ik daarbij ?!

Neem contact met mij op over een eenmalige studieavond of een reeks aan studieavonden.”

EEN LEZING OVER GODS PLAN VOOR DE VERLOREN GEWAANDE STAMMEN VAN ISRAEL.

“Of je één studie of een reeks aan studieavonden wil, alles is mogelijk in overleg. Omdat de materie veelomvattend is, zijn er diverse invalshoeken waaruit gekozen kan worden. Een greep daaruit:

– Wat is het huis Juda en het huis Israël?
– Hoe ontdek ik dat ik een nakomeling ben van de Israëlieten?
– Gaat God dezelfde weg met alle stammen van Israël?
– Waren de ballingschappen voorzien en waar gaat het uiteindelijk naar toe?
– Hoe zou het zijn, als we inzien dat Israëlieten in onze kerk/gemeente zitten ?
– De nog te vervullen najaar oogstfeesten van God. Hoe past dat allemaal in elkaar?
– Hoe komen die Israëlieten uit de volken? Behoor ik daarbij?!

Neem contact met mij op over een eenmalige studieavond of een reeks aan studieavonden.”

OVER JAN TRAPMAN

OM DE VERLOREN GEWAANDE 10 STAMMEN VAN ISRAEL UIT DE VOLKEN TERUG TE BRENGEN, ZENDT GOD EERST VISSERS, DIE HEN ZULLEN OPVISSEN

Ik wil bij die eerste vissers behoren om vervolgens anderen enthousiast te maken en toe te rusten. De dagen zijn gekomen om tot actie over te gaan; zie Jeremia 16: 14 t/m 16.
In het verleden heb ik honderden lezingen gegeven namens de voormalige Stichting Peter. Lezingen in kerken en gemeentes, voor kleine en grote groepen, van tientallen tot aan duizenden mensen. Zo hebben velen mensen diverse Bijbelse onderwerpen voorbij horen komen.

De laatste jaren is mijn interesse voor Israël enorm gegroeid. Daardoor heb ik me verdiept en laten onderwijzen in het verstrooien en het opgaan van de Israëlische stammen en hun nakomelingen in de volken, en met name in de Europese volken. In kleine huiselijke kringen heb ik hier het eerste onderwijs over gegeven en gezien dat de toehoorders het geweldig boeiend vinden, maar er nauwelijks iets vanaf wisten. Gesterkt door het gegeven dat de toehoorders ontdekten er zelf bij betrokken te zijn, voel ik en weet ik me geroepen om het uitvoerig bekend te maken aan gelovigen en niet gelovigen.

Temeer omdat God en Jezus hier in de toekomst een geweldig plan en doel mee heeft.

OVER JAN TRAPMAN

OM DE VERLOREN GEWAANDE 10 STAMMEN VAN ISRAEL UIT DE VOLKEN TERUG TE BRENGEN, ZENDT GOD EERST VISSERS, DIE HEN ZULLEN OPVISSEN

Ik wil bij die eerste vissers behoren om vervolgens anderen enthousiast te maken en toe te rusten. De dagen zijn gekomen om tot actie over te gaan; zie Jeremia 16:14 t/m 16.
In het verleden heb ik honderden lezingen gegeven namens de voormalige Stichting Peter. Lezingen in kerken en gemeentes, voor kleine en grote groepen, van tientallen tot aan duizenden mensen. Zo hebben velen mensen diverse Bijbelse onderwerpen voorbij horen komen.

De laatste jaren is mijn interesse voor Israël enorm gegroeid. Daardoor heb ik me verdiept en laten onderwijzen in het verstrooien en het opgaan van de Israëlische stammen en hun nakomelingen in de volken, en met name in de Europese volken. In kleine huiselijke kringen heb ik hier het eerste onderwijs over gegeven en gezien dat de toehoorders het geweldig boeiend vinden, maar er nauwelijks iets vanaf wisten. Gesterkt door het gegeven dat de toehoorders ontdekten er zelf bij betrokken te zijn, voel ik en weet ik me geroepen om het uitvoerig bekend te maken aan gelovigen en niet gelovigen.

Temeer omdat God en Jezus hier in de toekomst een geweldig plan en doel mee heeft.

TIEN STAMMEN

Er zijn toch 12 Israëlische stammen ?

Wist je toen Jezus op aarde rondliep in het land van de Joden, zeg maar het toenmalige Israël, er maar een uiterst klein groepje Israëlieten woonden ?    Waar waren al die Israëlieten, bestaande uit 10 stammen dan gebleven ?

Die zijn ruim 7 eeuwen voordat Jezus op aarde rondliep, meegevoerd naar Assyrië in ballingschap en op enkele na, niet meer teruggekomen, maar geleidelijk aan verder verspreidt over Azië, Europa en uiteindelijk over de hele wereld.

Wie woonden er dan wel in het land toen Jezus rondliep op aarde ? Voornamelijk Joden, d.w.z. de stam Juda en de stam Benjamin en een deel van de Levieten. In de Bijbel worden die 2 stammen kortweg Juda genoemd maar ook wel huis van Juda.

Wat of wie worden nu Joden genoemd ?

Voor het eerst in Bijbel worden de mensen die terugkeren uit de ballingschap uit Babel Joden genoemd. Wie waren dat dan? Het 2 stammenrijk Juda en Benjamin werd samen met degenen die de tempeldienst verzorgden, de Levieten, in ballingschap weggevoerd naar Babel.

De ca. 45000 mensen, die 70 jaar later terugkwamen uit die ballingschap, werden dus Joden genoemd. Heel veel andere mensen van de 2 stammen Juda en Benjamin, die niet zijn teruggegaan, zijn geleidelijk aan verder de wereld in getrokken.

Zijn alle Israëlieten dan geen Joden ?

Alle Joden zijn Israëlieten, maar alle Israëlieten zijn geen Joden. Veruit het grootste deel van de Israëlieten en hun nakomelingen zijn onder de volken/naties verspreid en hebben toen het verplicht werd om een achternaam te hebben, gekozen voor een achternaam in de taal van het land waar ze toen verbleven.

De meeste mensen van Israëlische afkomst hebben dus gewone alledaagse achternamen. Velen nakomelingen weten dan ook niet meer dat ze eigenlijk van Israëlische komaf zijn. Maar God weet het natuurlijk wel. Sterker nog, God zegt zelfs in Ezechiël 39: 28 en 29, dat Hij ze allemaal weer verzamelt en er geen één achterlaat. Zou Jezus daarbij betrokken zijn? Ja, natuurlijk, want daar is hij voor in de moederschoot gevormd; Jesaja 49: 5.

Zou jij daarbij kunnen zijn? Klik maar op de oranje link en bedenk dan, dat het hier slechts gaat, om de meest voorkomende Joodse achternamen.
https://www.vernoeming.nl/de-50-meest-voorkomende-joodse-achternamen
Opmerking: Het internet maakt geen onderscheid tussen Israëliet en Jood, het noemt alles Joods.

Een volheid van heidenen(volken) : melo ha-goyim !

Aan Abram gaf God de zegen en de belofte dat uit zijn geslacht volken zullen voortkomen tot aan het uiterste van de aarde. Niet te tellen, zoals zandkorreltjes niet te tellen zijn. Onder deze wereldwijde volken bevinden zich dus onnoemlijk veel nakomelingen van Abram.

Dus ook onnoemlijk veel nakomelingen van de door de wereld, verloren gewaande 10 stammen van Israël. Maar die verloren gewaande nakomelingen zullen allemaal verzameld worden uit de volken. God zegt het zelf in Ezechiël 39: 28 en 29, dat Hij ze allemaal weer verzamelt en er geen één achterlaat.
Zou Jezus daarbij betrokken zijn. Wederom: Zeker, want daar is hij voor in de moederschoot gevormd; Jesaja 49: 5.

Waar gaan al die uit de volken gehaalde mensen dan naar toe ?

Met Abram heeft God een landverbond gesloten, dat kan je lezen in Genesis 15: 18. In Ezechiël 37 vers 15 t/m 28 lees je welke doelen God heeft met al die uit de volken gehaalde mensen. Het zal je verbazen, dus lees het aandachtig.

Het is dus een heel goede vraag van de Joodse discipelen in Handelingen 1: 6 wanneer ze vragen aan de opgestane Jezus of Hij nu het koninkrijk voor Israël gaat herstellen. Waarop Jezus antwoordt dat God de tijden/gelegenheden daarvoor voor zichzelf gehouden heeft.

TIEN STAMMEN

Er zijn toch 12 Israëlische stammen?

Wist je toen Jezus op aarde rondliep in het land van de Joden, zeg maar het toenmalige Israël, er maar een uiterst klein groepje Israëlieten woonden ? Waar waren al die Israëlieten, bestaande uit 10 stammen dan gebleven ?

Die zijn ruim 7 eeuwen voordat Jezus op aarde rondliep, meegevoerd naar Assyrië in ballingschap en op enkele na, niet meer teruggekomen, maar geleidelijk aan verder verspreidt over Azië, Europa en uiteindelijk over de hele wereld.

Wie woonden er dan wel in het land toen Jezus rondliep op aarde ? Voornamelijk Joden, d.w.z. de stam Juda en de stam Benjamin en een deel van de Levieten. In de Bijbel worden die 2 stammen kortweg Juda genoemd maar ook wel huis van Juda.

Wat of wie worden nu Joden genoemd?

Voor het eerst in Bijbel worden de mensen die terugkeren uit de ballingschap uit Babel Joden genoemd. Wie waren dat dan? Het 2 stammenrijk Juda en Benjamin werd samen met degenen die de tempeldienst verzorgden, de Levieten, in ballingschap weggevoerd naar Babel.

De ca. 45000 mensen, die 70 jaar later terugkwamen uit die ballingschap, werden dus Joden genoemd. Heel veel andere mensen van de 2 stammen Juda en Benjamin, die niet zijn teruggegaan, zijn geleidelijk aan verder de wereld in getrokken.

Zijn alle Israëlieten dan geen Joden?

Alle Joden zijn Israëlieten, maar alle Israëlieten zijn geen Joden. Veruit het grootste deel van de Israëlieten en hun nakomelingen zijn onder de volken/naties verspreid en hebben toen het verplicht werd om een achternaam te hebben, gekozen voor een achternaam in de taal van het land waar ze toen verbleven.

De meeste mensen van Israëlische afkomst hebben dus gewone alledaagse achternamen. Velen nakomelingen weten dan ook niet meer dat ze eigenlijk van Israëlische komaf zijn. Maar God weet het natuurlijk wel. Sterker nog, God zegt zelfs in Ezechiël 39: 28 en 29, dat Hij ze allemaal weer verzamelt en er geen één achterlaat. Zou Jezus daarbij betrokken zijn? Ja, natuurlijk, want daar is hij voor in de moederschoot gevormd; Jesaja 49:5.

Is jouw achternaam de Groot, de Vries, van Dam of Vos? Dan is de kans dus groot dat je van Israëlische afkomst bent. Maar dit is maar een kleine greep uit de achternamen. Weten of jij een “Joodse” achternaam hebt?
https://www.vernoeming.nl/de-50-meest-voorkomende-joodse-achternamen
Opmerking: Het internet maakt geen onderscheid tussen Israëliet en Jood, het noemt alles Joods.

Een volheid van heidenen(volken): Melo ha gojim

Aan Abram gaf God de zegen en de belofte dat uit zijn geslacht volken zullen voortkomen tot aan het uiterste van de aarde. Niet te tellen, zoals zandkorreltjes niet te tellen zijn. Onder deze wereldwijde volken bevinden zich dus onnoemlijk veel nakomelingen van Abram.

Dus ook onnoemlijk veel nakomelingen van de door de wereld, verloren gewaande 10 stammen van Israël. Maar die verloren gewaande nakomelingen zullen allemaal verzameld worden uit de volken. God zegt het zelf in Ezechiël 39: 28 en 29, dat Hij ze allemaal weer verzamelt en er geen één achterlaat.
Zou Jezus daarbij betrokken zijn. Wederom: Zeker, want daar is hij voor in de moederschoot gevormd; Jesaja 49: 5.

Waar gaan al die uit de volken gehaalde mensen dan naar toe?

Met Abram heeft God een landverbond gesloten, dat kan je lezen in Genesis 15: 18. In Ezechiël 37 vers 15 t/m 28 lees je welke doelen God heeft met al die uit de volken gehaalde mensen. Het zal je verbazen, dus lees het aandachtig.

Het is dus een heel goede vraag van de Joodse discipelen in Handelingen 1: 6 wanneer ze vragen aan de opgestane Jezus of Hij nu het koninkrijk voor Israël gaat herstellen. Waarop Jezus antwoordt dat God de tijden/gelegenheden daarvoor voor zichzelf gehouden heeft.

I will bring you back home, o my children. – Ezechiël 36:24

I will bring you back home, o my children. – Ezechiël 36:24

Neem contact op.

De Bijbel geeft veel uitleg over Plan A: het verzamelen en terugbrengen van de 10 stammen van Israël.
Daar ga ik dieper op in tijdens mijn lezingen en studieavonden zodat iedereen inzicht krijgt in wat er in deze tijd van hem/haar verlangd wordt.

Wil jij, je gemeente, kerkbezoekers, een groep geïnteresseerden of een groep niet-gelovigen laten onderwijzen over dit belangrijke plan van God. Vul dan vrijblijvend je gegevens in .


Neem contact op.

De Bijbel geeft veel uitleg over Plan A: het verzamelen en terugbrengen van de 10 stammen van Israël.
Daar ga ik dieper op in tijdens mijn lezingen en studieavonden zodat iedereen inzicht krijgt in wat er in deze tijd van hem/haar verlangd wordt.

Wil jij jou, de gemeente, of een groep geïnteresseerden laten onderwijzen over dit belangrijke plan van onze God?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top